Pavel
Mlíkovský

Pavel Mlíkovský je notářem v Neratovicích.
V pozůstalostním řízení vystupuje jako
pověřený soudní komisař Okresního
soudu v Mělníku.

Vítá Vás Notářská
kancelář Neratovice

Pavel Mlíkovský je notářem v Neratovicích. V pozůstalostním řízení vystupuje jako pověřený soudní komisař Okresního soudu v Mělníku.

Před zahájením kariéry notáře působil Pavel Mlíkovský 12 let v advokacii, kde získal řadu zkušeností v oblastech korporátního práva, převodů nemovitostí, fúzí a jiných přeměn společností, zajištění dluhů a strukturování svěřenských fondů.